Klimaatbegroting

In het coalitieakkoord 2018 ‘Maastricht, onbegrensd en ontspannen’ is de ambitie vastgelegd om een brede duurzaamheidsagenda vorm te geven waarmee we bouwen aan een gezonde stad. Een nieuwe set van ambities is geformuleerd: van klimaatbestendige stad, klimaatneutrale stad tot circulaire economie. De Klimaatbegroting 2018-2022 is een ambitieplan. Hierin beschrijven we de strategische stappen op weg naar 2050 en gaan we vervolgens in op het uitvoeringsplan voor de komende 4 jaar.