Maastrichtse Energie Akkoorden (MEA)

De gemeente Maastricht wil klimaatneutraal zijn. Dat doen we door samen met bedrijven, organisaties en bewoners allerlei wegen te bewandelen onder de noemer #missionzeromaastricht. Onderdeel daarvan is het Maastrichts Energie Akkoord (MEA). Hierin staan concrete acties en afspraken om de omschakeling naar duurzame energie en het terugdringen van de CO2-uitstoot te versnellen.

Op deze pagina vindt u alle energieakkoorden tot dusver. De akkoorden zijn gerangschikt op thema (actielijnen) en binnen het thema de meest actuele bovenaan.

Gemeente geeft het goede voorbeeld