Gifvrij onkruid bestrijden

De gemeente bestrijdt onkruid zonder het gebruik van chemische middelen. Zo voorkomen we verontreiniging van de grond en het grondwater. We vragen ook aan u om bij het tuinieren en het onderhoud van terrassen en opritten geen chemische verdelgingsmiddelen te gebruiken. Want een gezond leefmilieu is van belang voor ons allemaal.

Door het gebruik van chemische middelen met het bestanddeel glyfosaat kunnen planten en dieren uitsterven. Bovendien komt het via het grondwater of het riool terecht in het oppervlaktewater. Dat leidt tot hogere kosten voor de productie van veilig drinkwater. Immers, in Nederland en België zijn 6 miljoen mensen aangewezen op de Maas als drinkwaterbron.

Zelf gifvrij onkruid bestrijden

Veel gemeenten, provincies, waterschappen en andere grote terreinbeheerders werken zelf actief aan vermindering van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op hun verharde terreinen en bij groenonderhoud. Zo ook de gemeente Maastricht. Maar u kunt ons daar als inwoner bij helpen.

Tips voor troittoir en terras

 • Wortelonkruiden zoals riet, zevenblad en heermoes kunt u voorkomen door antiworteldoek aan te brengen onder tegels of straatstenen.
 • Zorg er verder voor dat de tegels goed aansluiten en gebruik grof zand tussen tegels of klinkers. Door de open structuur zakt het regenwater sneller in de diepere grondlagen en krijgen planten nauwelijks kans om te groeien.
  Zand en blad op de bestrating geeft planten kiemmogelijkheden. Veeg de verhardingen daarom regelmatig met een stevige bezem.
 • Als er al onkruiden zijn, dan kunt u deze bestrijden door de bovengrondse delen van planten telkens weg te halen, te branden of te overgieten met heet water. De planten raken hierdoor uitgeput en verdwijnen. Bij tuincentra of boerenbond zijn onkruidkrabbers en onkruidbranders voor particulier gebruik te koop. Een oud schilmesje werkt vaak ook al goed.
 • Groene aanslag op uw terras verdwijnt met behulp van een harde bezem en groene zeep. Op sommige verhardingen kunt u ook een hogedrukspuit gebruiken.

Tips voor uw tuin

 • Een dichte, gezonde grasmat gaat onkruidgroei en mos in het gras tegen. Sterke graswortels zorgen voor een sterk gazon. Bevorder de graswortelgroei door een paar maal per seizoen met een riek gaten in de bovenlaag te prikken. Dit verbetert de lucht- en waterhuishouding rond de wortels. Gebruik verder geen kunstmest. Door kunstmest wortelt het gras oppervlakkiger en verzwakt de grasmat.
 • Hou er bij de aanleg rekening mee dat gras zon nodig heeft. Gebruik op schaduwplekken een schaduwgrasmengsel.
 • Maai het gras niet te kort. Daardoor kan gras afsterven waardoor ongewenste planten hun intrede kunnen doen.
  Gebruik in een bloementuin bodembedekkende planten en zorg dat planten tegen elkaar aan groeien. Ze vormen zo een dichte laag waardoor ongewenste planten geen kans krijgen.
 • Trek grote onkruiden met de hand uit de grond. Het voordeel hiervan is dat u heel selectief te werk kunt gaan. Kiemende plantjes kunt u verwijderen door te schoffelen.
 • Sommige wortelonkruiden (zevenblad, kweek, heermoes) zijn hardnekkig. Indien u deze planten niet wenst, dan moet u ze volledig verwijderen. Zorg dat ook alle stukken wortel worden afgevoerd omdat ieder achterblijvend stukje wortel weer kan uitgroeien tot een nieuwe plant. Omspitten verergert het probleem.

Wilt u toch bestrijdingsmiddelen gebruiken, neem dan biologisch afbreekbare producten.

Beoordeel deze pagina