ELAINE - European Local Authorities Integration Network

In het kader van het Europe for Citizens Programma 2014 – 2020 is in 2015 aan het project ELAINE € 115.000,- EU-subsidie verleend. In ELAINE werkten Zweedse, Deense, Engelse, Spaanse en Nederlandse partners ruim twee jaar samen rondom het thema ‘integratie van migranten en vluchtelingen’. De gemeente Maastricht organiseerde in april 2017 een conferentie over gezondheid in relatie tot dit thema. Omdat het in dat jaar 25 jaar geleden was dat het Verdrag van Maastricht werd getekend in Maastricht, was de ELAINE-conferentie onderdeel van het programma van Europe Calling!

Informatie- en kennisuitwisseling

Het Europe for Citizens Programma 2014 – 2020 is bedoeld voor de ondersteuning van projecten rond Europese integratie en geschiedenis van overheden en maatschappelijke organisaties. In het project ELAINE bouwden vier lokale of regionale organisaties in Zweden, Denemarken, Engeland en Spanje met de gemeente Maastricht als Nederlandse partner aan een netwerk rondom het thema ‘integratie van migranten en vluchtelingen’. Doel van het project was ervaringen, ideeën, methoden en best practices uit te wisselen én aanbevelingen te ontwikkelen. Daarnaast ging het om bewustzijn te creëren en kennis te vergroten over integratiekwesties op zowel lokaal als regionaal niveau als ook over het integratieproces in andere Europese landen. Naast partnerorganisaties in genoemde landen speelde ook België een rol.

Projectopzet

Het project bestond uit zes bijeenkomsten, één in elk land, in de vorm van workshops, seminars, lezingen en/of studiebezoeken. De eerste vijf waren toegespitst op één specifiek thema over integratie, namelijk:

  1. Werkgelegenheid (Zweden, Kristianstad en Hässleholm - 2016)
  2. NGO’s/vrijwilligers(organisaties) (Engeland, Ipswich - 2016)
  3. Sport en cultuur (Spanje, Catoira - 2016)
  4. Taal leren (Denemarken, Vejle - 2016)
  5. Gezondheid (Nederland, Maastricht - 2017).

Als afsluiting werd in Brussel een eind seminar georganiseerd, bedoeld om Europese politici e.a. te bereiken om de resultaten te verspreiden.

Uitvoeringstermijn

Het project werd uitgevoerd van april 2016 t/m oktober 2017.