Internationalisering

Maastricht wil actief vorm geven aan internationalisering.

Dé strategische opgave op het gebied van internationalisering is om Maastricht te verbinden met en verankeren in de Euregio Maas-Rijn, Europa en de wereld, en daarnaast om in Maastricht zelf een woon- en leefklimaat te bevorderen waar internationals zich welkom en thuis voelen. Dat kan bijvoorbeeld door in Europese (gesubsidieerde) projecten deel te nemen, stedenbanden of samenwerkingsverbanden met andere steden en regio’s in Europa aan te gaan, Europees beleid te beïnvloeden en door in een sterk internationaal netwerk actief te zijn.

Samen met partners

Internationalisering is een middel om onze doelen te bereiken. Het realiseren van onze internationaliseringsactiviteiten kunnen wij echter niet alleen. Gezamenlijk met onze partners in de stad en de (Eu)regio (medeoverheden, bedrijven, instellingen en burgers) geven we hieraan invulling. De gemeente Maastricht kan met name verbindend handelen en de benodigde dynamiek faciliteren: het moet andere partners ook mogelijk gemaakt worden. Maastricht kan dat niet alleen. Daarvoor zal zij steeds op het meest optimale niveau moeten kunnen acteren met verschillende partijen, op lokale, regionale, nationale en internationale schaal.

Maastricht in 2020

De visie op Maastricht in 2020 is leidend voor de internationaliseringsstrategie van Maastricht. Deze visie is ook gepresenteerd in de eerder verschenen Economische Visie Maastricht 2020 en de Stadsvisie 2030.  

Deze integrale visie is gericht op drie speerpunten:

  • het versterken van kennis en innovatie;
  • het versterken van cultuur in relatie tot economie;
  • het versterken van Maastricht als ontmoetingstad.

Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van een aantal cruciale randvoorwaarden, waaronder een aantrekkelijker vestigingsklimaat en noodzakelijke grensoverschrijdende verbindingen.

Beoordeel deze pagina