Stedenbanden met El Rama en Chengdu

Maastricht is via zusterstadrelaties verbonden met El Rama (Nicaragua) en Chengdu (China). De samenwerking met deze steden past in de gedachte van de Stadsvisie 2030: Maastricht als internationale stad.  

El Rama

De stedenband met El Rama is gericht op ontwikkelingssamenwerking. De gemeente draagt door deze stedenband actief bij aan de realisering van de millenniumdoelen en het verbeteren van de leefbaarheid in deze Nicaraguaanse stad. Prioriteit wordt gegeven aan onderwijs 'Alle kinderen naar school', het uitbannen van armoede, honger en het versterken van de lokale economie, met respect voor de producenten en hun leefomgeving. 

Chengdu

De stedenband met Chengdu richt zich op het uitwisselen van kennis op het gebied van economie, life sciences, cultuur, onderwijs en toerisme. Met het aangaan van deze stedenband wil Maastricht verbeteringen op economisch gebied creëren die potentieel leiden tot nieuwe exportkansen, investeringen en activiteiten voor het regionale bedrijfsleven. Daarbij wordt er op het gebied van Life Sciences kennis uitgewisseld. Die uitwisseling van kennis sluit aan op de ambitie van Maastricht om de Maastricht Health Campus verder te ontwikkelen.

Beoordeel deze pagina