Arm in arm: samen pakken we de armoede aan

Hoe we armoede willen aanpakken, leest u in het Actieplan armoedebestrijding 2016-2018 (PDF, 936kB). Maatschappelijke partners, professionele- en vrijwilligersorganisaties, bedrijven en ervaringsdeskundigen hebben tijdens bijeenkomsten, werkbezoeken en gesprekken gezorgd voor de basis van dit plan. Het actieplan is op 15 december vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Maastricht.

Doel van het plan en hoofdlijnen

  • Het actieplan armoede is gebaseerd op vier hoofdlijnen die onderling met elkaar verbonden zijn en die elkaar versterken.
  • Preventie en vroegsignalering
  • Aandacht voor schulden
  • Het systeem in Maastricht eenvoudiger maken
  • Verbinden

Onder iedere lijn hangen acties die of gericht zijn op verbetering van het bestaande of op nieuwe aanpakken.

We doen het samen

De input, kracht en kennis van alle betrokken partijen zijn bij de uitvoering van het actieplan onmisbaar. Tijdens de terugkoppelingsbijeenkomst van 2 februari 2016 hebben we samen besproken hoe we hier concreet vorm aan willen geven en op welke acties het accent komt te liggen. De input uit die bijeenkomst nemen we dan ook mee in de uitvoeringsfase van het plan. Zo geven we een blijvend sterkere impuls aan het voorkomen en bestrijden van armoede in Maastricht!

Communicatie

Naast de reguliere berichtgeving van de gemeente, houden we u via deze webpagina graag op de hoogte met nieuws, verslagen van bijeenkomsten en meer. Daarnaast kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief en ontmoeten wij u graag tijdens nog te plannen koffiebijeenkomsten.

Ideeën of suggesties

Mist u iets in het Actieplan of heeft u suggesties voor het realiseren van de in het plan genoemde acties? Bel of mail dan met onze contactpersonen binnen de gemeente.

Het traject tot nu toe

Bijeenkomsten

Interessante websites