Bewonersinitiatieven

Altijd al iets willen doen aan uw leefomgeving? Dit is uw kans om aan de slag te gaan of te wel “oan de geng”, door gebruik te maken van de subsidieregeling “Bewonersinitiatiefgelden 2017”.

U als inwoner van Maastricht kunt geld aanvragen om uw idee te realiseren. De subsidie is bedoeld om de sociale betrokkenheid in een straat, buurt of wijk te vergroten.

Per initiatief kan maximaal € 3.000,00 aangevraagd worden.

Hoe werkt het?

Burgers kunnen met suggesties, ideeën en initiatieven komen die de buurt mooier, beter of veiliger maken. Belangrijk is dat het budget alleen kan worden aangevraagd voor activiteiten die als doel hebben om de sociale betrokkenheid in uw omgeving te vergroten en voor zaken waar meerdere bewoners profijt van hebben.  

U krijgt geen subsidie voor alleen “gezellig samen zijn “en de kosten voor eten en drinken.

Per initiatief wordt slechts eenmaal subsidie verleend. U kunt dus niet in volgende jaren opnieuw subsidie krijgen voor hetzelfde initiatief.

De gemeente bekijkt of een initiatief of activiteit uitvoerbaar is, voldoet aan de voorwaarden en niet in strijd is met de wet of openbare orde. Belangrijk is ook dat uw initiatief geen grote weerstand oproept in uw directe omgeving (denk daarbij aan bijvoorbeeld een hondenuitlaatgebied of een hangplek).

Voorbeelden van wijken, waar deze subsidie al eerder beschikbaar is gesteld, zijn:

  • Malberg, buurtbistro Manjefiek; ontmoeting  met betaalbaar eten voor en door bewoners
  • Mariaberg, bewonershulptteam; bewoners helpen bewoners die een zorgvraag hebben
  • Amby, verbeteren van leefbaarheid, saamhorigheid en sociale contacten in een seniorencomplex.

Wat moet u doen?

U dient uw aanvraag in via post@remove-memaastricht.nl t.a.v. team Welzijn, Zorg, Gezondheid en Zelfsturing onder vermelding van Bewonersinitiatief 2017.

In de download Subsidieregeling “Bewonersinitiatiefgelden 2017” vindt u meer informatie over de doelstelling van de regeling, de voorwaarden en de aanvraagprocedure.

Afhandeling

Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u zo snel mogelijk bericht van de gemeente.

Tips

Het is belangrijk dat u de aanvraag goed afstemt met andere bewoners in uw straat/buurt/wijk. U kunt dit vastleggen met een handtekeningenlijst.

Handige links

Gaat uw idee alleen over groen, kijk dan eerst naar: http://www.maastrichtgroen.nl

Vragen?

Een team van medewerkers staat voor u klaar om aanvullende informatie te geven.

Dit zijn:

 

 

 

Vond u deze informatie nuttig?