Integraal ouderenbeleid

Het aantal ouderen neemt niet alleen landelijk, maar ook in Maastricht toe. Bovendien leven ouderen steeds langer en nemen ze langer deel aan het arbeidsproces. De gemeente investeert daarom de komende jaren extra in ouderenbeleid om de vitaliteit van ouderen zo veel mogelijk te behouden voor onze samenleving.

Het beleid is er steeds meer op gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en leven. De gemeente heeft de taak om deze dienstverlening voor ouderen op de afzonderlijke terreinen wonen, zorg, welzijn, inkomen en vervoer op elkaar af te stemmen en waar nodig te stimuleren en/of te faciliteren.

Naast de bekende digitale kanalen zet de gemeente ook de infokrant voor senioren ‘Kwiek’ in, om ouderen te informeren over belangrijke zaken en ontwikkelingen. Kwiek is het periodiek infoblad [2-3 x per jaar] dat door de gemeente Maastricht wordt uitgegeven. De MTB bezorgt het bij alle 65-plussers in de stad. Er is een vaste rubriek over kunst en cultuur en ook wordt aan senior ambassadeurs gevraagd een bijdrage te leveren, vanuit een eigen [positieve] ervaring. Zij kunnen dan als een rolmodel mensen oproepen ook deel te nemen. Verder kunnen culturele instellingen hier bekendheid geven aan hun aanbod.

Euregionaal Project Senior Friendly Communities

Live safely, enjoy life, stay involved

Samen brengen we grensoverschrijdend seniorvriendelijke gemeenten tot stand, zodat alle senioren in de Euregio Maas-Rijn met plezier blijven meedoen aan het dagelijkse leven!

Dit is de kernboodschap van het project ‘Senior Friendly Communities’ waarin onze gemeente participeert. In dit project werken 9 euregionale partners samen met 31 deelnemende gemeenten uit de Euregio Maas-Rijn.

Het doel van dit project is het tot stand brengen van een seniorenvriendelijke gemeenten. Het accent in het project ligt op de psychische gezondheid van senioren met speciale aandacht voor dementie en ouderdomsdepressie. 

Stichting euPrevent-EMR

Het project ‘Senior Friendly Communities’ valt onder de programmalijn ‘Geestelijke gezondheidszorg’ van Stichting euPrevent-EMR. De Stichting euPrevent-EMR ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking tussen professionals en organisaties die zich inzetten voor het behoud, de bevordering en het herstel van de volksgezondheid in de Euregio Maas-Rijn.

Financiering

Dit project wordt ondersteund door het Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn.

De looptijd van het project

Het project is gestart in september 2016 en heeft een looptijd van 3 jaar. 

Beoordeel deze pagina