Flexibele subsidies vrijwilligersorganisaties 2015

We zijn op zoek naar ideeën en activiteiten die inspirerend zijn en mensen aanzetten om zelf (weer) actief te worden, om nieuwe dingen te ontdekken, nieuwe mensen te leren kennen en om zichzelf opnieuw te leren ontdekken.

Op 10 februari 2015 heeft het college van burgemeester en wethouder de thema’s voor in totaal drie tenders vastgesteld voor het toekennen van vrijwilligerssubsidies. Deze worden in de loop van 2015 opengesteld. De derde tender ‘Vrijwilligers koesteren’ is door het college vastgesteld. Meer informatie vindt u op de website van www.Maastrichtdoet.nl. Daar kunt u ook een aanvraag indienen. 

Wat is een tender?

Een tender is een procedure waarbij door inschrijving wordt geprobeerd een dienst of product te krijgen. In dit geval: vrijwilligersactiviteiten. Alle inschrijvingen worden bij de sluiting van de inschrijfperiode tegelijk beoordeeld. De inschrijvingen met de beste beoordelingen krijgen subsidie. Totdat het beschikbare bedrag is besteed.

Vragen

Als u vragen heeft, kunt u deze mailen naar meervoorelkaar@remove-memaastricht.nl.

Bellen kan ook. Met:
Huub Kerstens, senior beleidsmedewerker Welzijn en Zorg via (043) 350 31 08;
Chris Gijselaers, beleidsmedewerker Welzijn en Zorg via (043) 350 42 32;
Jeske Lammers, beleidsmedewerker Welzijn en Zorg (043) 350 31 49.

Vond u deze informatie nuttig?