Cultuurbeleid

De gemeente Maastricht wil het kunst- en cultuurbeleid van de stad herijken. In de startnotitie 'Cultuur, een rol van betekenis' wordt uitgewerkt welke kant wij op willen. Maastricht heeft samen met de 8 andere Nederlandse cultuursteden een brief geschreven aan de minister, waarin deze gewenste koers wordt uitgelegd.

Enkele highlights

  • meer wisselwerking tussen het traditionele culturele aanbod en nieuwe cultuuruitingen, 
  • meer samenwerking binnen de culturele ketens, 
  • meer inhoudelijke oriëntatie op en verbinding met de sociaal-maatschappelijke, geografische en historische omgeving, 
  • versterking relatie tussen cultuur en onderwijs
  • meer cultureel ondernemerschap, 
  • meer verbinding met de (eu)regio. 
  • grotere toegankelijkheid van erfgoedcollectie

Innovatie

De gemeente streeft er naar om de huidige subsidiesystematiek door te ontwikkelen naar culturele contracten met meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Om de nieuwe beweging in gang te zetten stelt de gemeente €1 miljoen euro innovatiegeld ter beschikking. Er is op verschillende momenten gesproken met culturele instellingen en publiek over de toekomst van kunst en cultuur. Dit naar aanleiding van de startnotitie ‘Cultuur, een rol van betekenis’ en de vraag : hoe kunnen kunst en cultuur meer betekenen voor de nabije omgeving? Er zijn 15 stadsgesprekken georganiseerd in de vorm van stadswandelingen en 10 dialooggesprekken met het culturele veld.

Voorstellen

Deze wandelingen en gesprekken hebben een keur aan nieuwe voorstellen en ideeën opgeleverd, die kunnen leiden tot een nieuwe duurzame culturele dynamiek in de stad. Dit is vervat in een voorstel aan de gemeenteraad over de toekomst van het kunst- en cultuurbeleid.

Beoordeel deze pagina