Cultuurbeleid

Cultuur maakt Maastricht, Maastricht maakt cultuur

Onder de titel 'Cultuur maakt Maastricht, Maastricht maakt cultuur' presenteert de gemeente een nieuwe cultuurvisie. Hierin staat de actieve participatie en de hoogwaardige kwaliteit van de professionele kunsten in Maastricht centraal. De visie is tot stand gekomen na een aantal stadsgesprekken en een debat met culturele instellingen en inwoners. De concept-cultuurvisie ‘Cultuur maakt Maastricht – Maastricht maakt cultuur’ (september 2019) wordt in oktober 2019 in de gemeenteraad besproken en eind november vastgesteld.

Iedereen kan maken, meemaken en leren

De kern van de nieuwe visie: Maastricht wil iedere inwoner gelegenheid bieden om cultuur te maken en mee te maken. Dat wil zeggen maken als professional of als amateur en meemaken in de betekenis van beleven en als publiek actief bijdragen. Daarvoor nodigen we de in Maastricht ruim aanwezige professionele kunstenaars uit om zich tot de stad te richten en inwoners actief te betrekken en ruimte te geven om eigen verhalen vorm te geven en te presenteren. Bovendien willen we het cultureel erfgoed in Maastricht als inspiratiebron ontsluiten. We zoeken samen met professionals en de grote verscheidenheid aan amateurs naar nieuwe wegen om ook zij die tot nu toe nog niet betrokken zijn bij cultuur te activeren.

Professionele kunsten

Maastricht neemt als 1 van de 7 culturele brandpunten in Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid voor de professionele kunsten. Als euregionale centrumstad en hoofdstad van de provincie, maar zeker ook voor zijn eigen inwoners en bezoekers. Daarom zorgt de gemeente voor het huisvesten van een aantal culturele voorzieningen zoals het cultuurcluster Timmerfabriek met daarin het Filmtheater Lumière en poppodium Muziekgieterij. Samen met de grotere cultuurinstellingen Theater aan het Vrijthof en Centre Céramique / Kumulus dragen zij bij aan de cultureel actieve en kunstzinnige stad, die Maastricht wil zijn.

Beleidsregels en subsidies

Op basis van de nieuwe visie zal het college van B&W de beleidsregels voor de structurele en projectsubsidies actualiseren en vanaf 2020 toepassen. Op deze pagina kunt u vanaf eind 2019 de nieuwe regelingen vinden. Aanvragen voor de basisinfrastructuur 2021-2024 kunnen vanaf december 2019 worden ingediend.

 

Beoordeel deze pagina