Gezocht: een cultureel ondernemer om een beeldend-kunstevenement te organiseren in Maastricht

We zoeken iemand die een meerdaags evenement wil organiseren, waarin kunstenaars(groepen) en de gezamenlijke BKV (Beeldende kunst en vormgeving)-instituten worden gepresenteerd binnen de carrièreketen Beeldende Kunst, Vormgeving en Architectuur.

Op basis van  de Beleidsregels structurele subsidies voor instellingen voor professionele kunst en cultureel erfgoed 2017-2020 zijn de subsidieplafonds voor de cultuurplanperiode 2017-2020 eind 2016 vastgesteld en bekendgemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft na vaststelling van de gemeentebegroting op 15 november 2016 een besluit genomen over alle ingediende subsidieaanvragen 2017-2020.

Voor de functie 'Een meerdaags evenement, waarin kunstenaars(groepen) en de gezamenlijke BKV-instituten worden gepresenteerd binnen de carrièreketen Beeldende Kunst, Vormgeving en Architectuur, is in dat kader subsidie verleend voor een beeldend-kunstevenement.

De organisatie van het huidige beeldend-kunstevenement heeft aangegeven dit evenement vanaf 2018 niet langer te organiseren. Daarom wordt genoemde functie opnieuw opengesteld voor de jaren 2018, 2019 en 2020.

Aanvragen voor de organisatie van genoemd evenement  kunnen – tot uiterlijk 1 februari 2018 - worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992 6201 BZ,  Maastricht, ter attentie van Jan Bessems.

Aanvragen moeten uiterlijk 31 januari 2018 als ontvangen zijn geregistreerd bij de gemeente. Inzendingen na die datum worden niet in behandeling genomen.

Het gebruik van het format is bij de aanvraag verplicht. De aanvragen worden getoetst aan de 6 criteria zoals opgenomen in de hierboven genoemde beleidsregels.

De data waarop het evenement plaatsvindt, moeten passen in de evenementenagenda van de gemeente Maastricht.

Subsidieplafond 2018-2020 voor dit meerdaagse evenement is € 30.750,- per jaar (excl indexering 2019 en 2020).