Onderwijs

Investeren in onderwijs is investeren in de toekomst van Maastricht.

De gemeente wil voorkomen dat leerlingen spijbelen of stoppen met school voordat ze een diploma hebben. Als dit toch gebeurt, komt Bureau voortijdig schoolverlaten (VSV) in actie en wordt het team leerplicht ingeschakeld of worden leerlingen terug naar school of werk begeleid via de regionale meld- en coördinatiefunctie of via Jongeren@Work. Spelen persoonlijke problemen een rol, dan moeten deze leerlingen snel hulp krijgen. Ook is het belangrijk achterstanden in taal en onderwijs tegen te gaan. Allochtonen krijgen extra aandacht bij het leren van de Nederlandse taal. Bijvoorbeeld door mentorschap, naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding. Het brede aanbod moet tot op hogere leeftijd gewaarborgd blijven met onderwijs voor volwassenen.

Maastricht kent een rijk palet aan scholen voor primair- en voortgezet onderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs. De gemeente moet ervoor zorgen dat leerlingen en personeel in het primair- en voortgezet onderwijs les krijgen in geschikte gebouwen. In sommige gevallen kunt u een beroep doen op het leerlingenvervoer.

De vakantieregeling verschilt per schooljaar. In Nederland stelt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de data voor de zomervakanties vast. De overige vakanties, zoals de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie, mogen de scholen zelf bepalen.

Beoordeel deze pagina