Peuterspeelzalen en kinderopvang

Scholing en vorming moeten beginnen in een vroeg stadium.

Daarom streeft de gemeente naar een goede opvang in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven voor alle kinderen. Op die manier stijgen hun ontwikkelingskansen. 

De gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt of het gemeentelijk toezicht voldoet en rapporteert hier jaarlijks over op basis van de gemeentelijke verslagen. De jaarverantwoording Kinderopvang 2018 bevat informatie over de wettelijke taken van de gemeente op het gebied van toezicht en handhaving in de kinderopvang.

Maastricht heeft veel verschillende peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.  Kinderopvang in Nederland kent verschillende vormen. Volgens de wet Kinderopvang moeten kindercentra en gastouderbureaus zich laten registreren. Hiervoor is er een openbaar toegankelijk register het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen

In Maastricht zijn ook locaties voor vroeg- en voorschoolse educatie.

In enkele bijzondere situaties kunt u een aanvullende tegemoetkoming in de kosten aanvragen bij het Loket Kinderopvang van de gemeente.

Beoordeel deze pagina