Vroeg- en voorschoolse educatie

Gun uw kind alle kansen op succes

Voorschoolse educatie (VVE) helpt bij een goede start en bereidt uw kind voor op de basisschool. 

Waarom voorschoolse educatie?

Voorschoolse educatie is voor alle Maastrichtse peuters. In het bijzonder voor kinderen die een extra stimulans nodig hebben. Voorschoolse educatie wordt aangeboden door speciale VVE-kinderdagverblijven of VVE-peuterspeelzalen. 

Bij het consultatiebureau hoort u of uw kind in aanmerking komt voor een traject voorschoolse educatie. Voorschoolse educatie is voor kinderen tussen 2 en 4 jaar.  U kunt ook zelf informatie vragen bij een VVE- peuterspeelzaal of VVE- kinderdagverblijf. Maak hiervoor vrijblijvend een afspraak. 

Wat verwachten we van u als ouder?

Het is belangrijk dat u met de leiding bij een breng-of haalmoment praat over uw kind. Wat heeft het die dag gedaan op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en hoe speelt een kind thuis? Ook is het belangrijk dat u naar ouderactiviteiten komt. Denk aan een ouderavond en oudergesprekken.

Daarnaast kunt u zelf ook aan de slag met uw kind. De begeleiders op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf kunnen leuke tips geven over samenspelen. Leuk voor het hele gezin én leerzaam voor de kleine!

 

Wat kunt u van de peuterspeelzalen of kinderdagverblijven verwachten?

Het intake of plaatsingsgesprek is een belangrijk startpunt. Hierin worden uw wensen en verwachtingen besproken. Ook de verwachtingen van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal komen aan bod. Minimaal drie keer in de peuterperiode van uw kind heeft u een oudergesprek over de ontwikkeling van uw kind en hoe u dit thuis kunt versterken.

Alle VVE-peuterspeelzalen en VVE-kinderdagverblijven hebben een duidelijk beeld van de rol van ouders en de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Dat staat in het VVE-ouderbeleidsplan. Dit kunt u opvragen bij de leiding.

 

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?

Bij voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt de ontwikkeling van peuters extra gestimuleerd. Dat gebeurt met spel, gewoon in de groep. Vier dagdelen per week (10 uur) is uw kind samen met leidsters en andere kinderen bezig met taal, beginnend rekenen, lichamelijke en sociale ontwikkeling.

Vroegschoolse educatie is er voor kinderen die nog niet zo lang op de basisschool zitten. Ook zij kunnen soms extra steun gebruiken in hun ontwikkeling. Zodat hun tijd op de basisschool goed verloopt. Deze site gaat over voorschoolse educatie.

 

Beoordeel deze pagina