Aanpak Overlastpanden: Het Flexteam

Sinds november 2009 komt het Flexteam Maastricht in actie tegen overlast vanuit panden. Het Flexteam bestaat uit specialisten op het gebied van openbare orde, bouw- en woningtoezicht, bevolkingsadministratie, brandveiligheid en politie. Deze specialisten werken nauw samen met woningcorporaties, de sociale recherche, het Veiligheidshuis en de GGD Zuid-Limburg. Het doel? Dat u zich veilig voelt in uw buurt.

Wat kan het Flexteam voor u betekenen?

Wanneer u melding maakt van overlast vanuit een pand, start het Flexteam een onderzoek. Als het nodig is bezoeken de specialisten van het Flexteam het pand een voeren gesprekken met de bewoner(s) en/of de huiseigenaren. Het Flexteam waarschuwt hen voor de gevolgen als de overlast blijft. Als het nodig is volgen maatregelen.

Hoe werkt het Flexteam?


Doordat verschillende specialisten een overlastpand bezoeken, kunnen er ook verschillende zaken aan het licht komen. Van belastingfraude en criminele activiteiten zoals drugshandel tot het niet volgen van het bestemmingsplan.

Vervolgens kunnen meerdere partijen actie ondernemen: de belastingdienst neemt maatregelen bij fraude, de politie arresteert verdachten, de gemeente trekt een vergunning in of sluit een pand. Ook kan het Flexteam de hulp inroepen van zorgorganisaties als de GGD en Mondriaan.

Hoe kunt u het Flexteam bereiken?

Om te kunnen optreden heeft het Flexteam meldingen van overlast nodig. Het Flexteam verzamelt en inventariseert informatie aan de hand van meldingen van burgers, bij politie, gemeente en woningbouwcorporaties. Hoe duidelijker en specifieker de meldingen, hoe gerichter en effectiever deze actie.

Heeft u klachten van ernstige overlast vanuit panden of woningen? Meld het:

Bekijk de film over het Flexteam.