Goed gestald op weg

In de stationsomgeving in Wyck mogen fietsen niet meer fout geparkeerd staan. De gemeente verwijdert fietsen die langer dan een uur fout geparkeerd staan. De foutgeparkeerde fiets gaat naar het gemeentelijk fietsdepot aan de Gerardusweg 39. Daar kunt u uw fiets weer ophalen.

Fiets verwijderd

Foutgeparkeerde fietsen krijgen een label. Op dat label staat dat de fiets wordt verwijderd als hij niet binnen een uur verplaatst is. Niet-verplaatste fietsen brengen we naar het gemeentelijk fietsdepot aan de Gerardusweg 39. Het depot is op maandag van 13.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur (tot 1 januari 2019) geopend. Let op: u moet kunnen aantonen dat de fiets van u is. Dat betekent dat u bijvoorbeeld het fietssleuteltje moet meebrengen. Uw id-bewijs neemt u altijd mee.

Wilt u weten of de fiets in ons bezit is? Kijk dan op www.verlorenofgevonden.nl. We registreren alle meegenomen fietsen en geven ze vervolgens een plek op die website.

Foutgeparkeerde scooters

Foutgeparkeerde scooters verwijderen we niet. De bestuurders krijgen een boete als ze niet op de juiste plek geparkeerd staan.

Een overzicht met parkeerplekken

Weten waar u uw fiets of scooter veilig kunt stallen? Op www.maastrichtbereikbaar.nl/fiets vindt u een overzicht van de parkeerplekken.

Staat ‘ie goed?

In juli, augustus en september is veel aandacht besteed aan het bereikbaar houden van de stationsomgeving in Wyck onder het motto ‘Staat ie goed?’. Grote informatieborden, flyers aan fietsen en fietscoaches wezen fietsers en scooterbestuurders op de goede parkeerplekken. De campagne was een initiatief van de gemeente Maastricht en Maastricht Bereikbaar.