Geparkeerde fietsen

De medewerkers van team Handhaven houden onder andere toezicht op geparkeerde fietsen in de openbare ruimte. Deze mogen geen gevaarlijke situaties opleveren voor overige verkeersdeelnemers. Als dit het geval is, mogen de medewerkers de fietsen verwijderen. In bepaalde gebieden mogen de medewerkers ook fietsen verwijderen die niet direct gevaarlijke situaties opleveren.

Het werk van de medewerkers bestaat uit:

  • het aanspreken van fietsers bij het onjuist stallen van hun fiets
  • het verwijderen van fietswrakken, weesfietsen en gevaarlijk gestalde fietsen
  • het verwijderen van foutief gestalde fietsen in de uitzonderingsgebieden
  • het ophalen van gevonden fietsen.

Wanneer is een fiets gevaarlijk gestald?

Een fiets staat gevaarlijk geparkeerd als:

  • de fiets gevaar oplevert of kan opleveren voor de omgeving
  • de openbare orde of veiligheid erdoor in het geding kan komen. Denk aan fietsen die aan een brandtrap of tegen een nooduitgang worden geparkeerd.

Wat is een fietswrak?

Een fietswrak is een fiets:

  • die in de openbare ruimte geparkeerd staat
  • die rij-technisch in onvoldoende staat van onderhoud is én
  • die in een verwaarloosde toestand verkeerd.

Daarnaast mag worden aangenomen dat de eigenaar van de fiets er afstand van heeft gedaan.

Wat is een weesfiets?

Een weesfiets is een (bruikbare) fiets die al geruime tijd in de openbare ruimte of in een openbare fietsenstalling staat én waarvan kan worden aangenomen dat de eigenaar daar afstand van heeft gedaan.

Uitzonderingengebieden

In bepaalde gebieden mogen de medewerkers ook fietsen verwijderen die niet direct gevaarlijke situaties opleveren. Het verwijderen van foutief gestalde fietsen gebeurt onder andere tijdens evenementen (voornamelijk op het Vrijthof) en sinds 1 oktober 2018 in de stationsomgeving (Stationsplein, Stationsstraat, Parallelweg en Spoorweglaan). Vanaf 1 oktober 2019 geldt dit ook voor de Helmstraat.

Fiets verwijderd?

Foutgeparkeerde fietsen krijgen een label. Op dat label staat dat de fiets wordt verwijderd als hij niet binnen een uur verplaatst is. De verwijderde fietsen gaan naar het fietsdepot aan de Gerardusweg 39. Kijk voor mee informatie over openingstijden van het fietsdepot en hoe u uw fiets terugkrijgt op Gevonden of verloren voorwerpen melden.

Foutgeparkeerde scooters

Foutgeparkeerde scooters verwijderen we niet. De bestuurder kan een boete krijgen als de scooter niet op de juiste plek geparkeerd staat.

Een overzicht met parkeerplekken voor fiets/scooter

Weten waar u uw fiets of scooter veilig kunt stallen? Op www.maastrichtbereikbaar.nl/fiets vindt u een overzicht van de parkeerplekken.