Meld- en adviespunt radicalisering

Radicalisering is een steeds meer opkomend probleem. Signaleren van mogelijke probleemsituaties is belangrijk om tijdig te kunnen ingrijpen. Radicalisering is een proces dat sommige mensen doormaken waarin ze zich steeds meer afkeren van de samenleving en zo radicaal worden dat zij bereid zijn om grenzen te overschrijden om hun doelen te bereiken.

Signalen delen

Er is behoefte aan een meld- en adviespunt waar welzijnswerkers, leraren, hulpverleners en andere professionals die in hun dagelijks werk met mensen omgaan signalen kunnen delen waarbij ze twijfelen over wat er aan de hand is en wat ze er aan kunnen doen.  

Het doel van dit meld- en adviespunt is het vroegtijdig signaleren van probleemsituaties welke te maken hebben met radicalisering en het onderwerp bespreekbaar te maken. Meldingen worden vervolgens besproken in een casuïstiekoverleg samen met diverse partners. Er vindt ook een terugkoppeling plaats naar de melder over de voortgang.

U kunt contact opnemen per e-mail: radicalisering@maastricht.nl

 

Beoordeel deze pagina