Raadsrapportage criminaliteitscijfers

Bij het vaststellen van het Meerjarenprogramma Veiligheid Maastricht 2015-2018 is besloten om de raad elk kwartaal te informeren over de objectieve veiligheidssituatie in de stad. Dit gebeurt via de raadsrapportages criminaliteitscijfers.

De rapportages tonen ontwikkelingen en trends van misdrijven en incidenten die bij de politie zijn geregistreerd. Aanknopingspunt zijn de geprioriteerde thema’s in het meerjarenprogramma:

  1. veiligheid in de alledaagse woon- en leefomgeving
  2. drugsoverlast
  3. vermogenscriminaliteit/high Impact Crimes
  4. veilige jeugd
  5. ondermijning.