Softdrugsbeleid, spreidingsbeleid en wietteelt

Helaas wordt de stad geconfronteerd met handel in drugs vanuit panden: dit kan zijn vanuit woningen, loodsen/bedrijven, vanuit winkels of horeca-inrichtingen. Deze illegale handel is niet beperkt tot bepaalde wijken of delen van de stad. Het stadsbestuur tolereert dit niet: hier wordt hard tegen opgetreden wanneer dit wordt geconstateerd.

Aanpak illegale drugshandel

Dat optreden doen we door een pand na het constateren van drugshandel tijdelijk te sluiten. De burgemeester namelijk heeft volgens de Opiumwet de bevoegdheid om een zogenoemde last onder bestuursdwang op te leggen, als in een pand hard- of softdrugs (waaronder hennepplanten) worden verhandeld of voor handel aanwezig zijn. Dit is uitgewerkt in het Damoclesbeleid Lokalen en Woningen.

Deze last onder bestuursdwang houdt in de praktijk de tijdelijke sluiting van het pand in: het pand kan voor de opgelegde duur niet worden bewoond of gebruikt. De duur kan, afhankelijk van de situatie en het soort drugs, variëren: 3 maanden, 6 maanden of 12 maanden.

Waarom een sluiting?

Deze sluiting wordt opgelegd omdat illegale drugshandel en teelt van hennep ernstig inbreuk maken op de openbare orde en een aantasting zijn van uw woon- en leefomgeving. Bij hennepplantages is er ook nog eens sprake van brandgevaar, ook voor omwonenden. Als gevolg van de tijdelijke sluiting wordt de handel beëindigd en de woning uit het illegale, criminele circuit gehaald. Herhaling in de toekomst wordt voorkomen.

De sluiting is een duidelijk signaal dat drugshandel vanuit panden onder geen enkele voorwaarde getolereerd wordt en de maatregelen worden getroffen om die illegale activiteiten te stoppen.

Poster

Een pand dat door de gemeente wordt gesloten wordt voorzien van een poster op het raam, waarmee voor de omgeving duidelijk is dat dit pand wordt aangepakt en uit de criminaliteit wordt gehaald. Daarmee wordt ook de loop naar dit pand die met deze illegale handel gemoeid is beëindigd. Het doel is om de buurten van Maastricht veiliger te maken.