Handboeken openbare ruimte

In de handboeken Openbare Ruimte en Verkeer zijn de meest elementaire aspecten over beheer, onderhoud en inrichting van de openbare ruimte in de gemeente Maastricht opgenomen. De uitgangspunten in de handboeken moeten ons helpen tot een goed beheersbare en duurzame openbare ruimte te komen.

In ontwikkeling

De gemeente Maastricht is in ontwikkeling. Behoorlijk wat projecten worden de komende tijd uitgevoerd. In een aantal van die projecten participeert de gemeente en (her)ontwikkelt ze samen met derden een gebied. Soms ontstaat er dan spanning tussen de aanlegkosten van het ontwerp en de langjarige kosten voor beheer en onderhoud of tussen de esthetica - het uiterlijk - en thema’s als duurzaam beheer, onderhoud, realisatie, toegankelijkheid, materiaalgebruik en andere technische aspecten.

Twee handboeken

Deze dilemma’s vormden de aanleiding voor twee handboeken: een over de Openbare Ruimte en een over Verkeer. De handboeken bevatten inrichtingseisen voor de openbare ruimte. Ze helpen conflicten in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. Daarnaast zijn ze gericht op samenwerking.

Dynamische documenten

De handboeken Openbare Ruimte en Verkeer zijn geen statische documenten en worden regelmatig geactualiseerd. We leren immers iedere dag bij, de omgeving om ons heen en de techniek veranderen snel en inzichten kunnen wijzigen.

Integraal Overleg Openbare Ruimte

De input voor de handboeken wordt geleverd door het Integraal Overleg Openbare Ruimte waarin beheerders, ontwerpers en projectleiders om tafel zitten.

Beoordeel deze pagina