Raamplan Openbare Ruimte binnenstad Maastricht

Aanleiding voor het maken van een Raamplan Openbare Ruimte voor de historische binnenstad van Maastricht is de behoefte om adequaat en consequent in te spelen op veranderende gebruikseisen en de daaruit voortvloeiende opgaven m.b.t. de openbare ruimte.

Huidige kwaliteiten dienen gewaarborgd en waar nodig versterkt te worden. Het plan is een visie t.a.v. ontwerp (bestrating, verlichting, straatmeubilair, beplanting en artistieke verfraaiing), uitvoering, gebruik, onderhoud en beheer van de openbare ruimte en fungeert als integratiekader t.a.v. verschillende sectorale plannen en belangen. Het plan heeft de status van een raadsnota en is uitdrukkelijk een denkkader voor de lange termijn. Het raamplan is het product van een samenwerking tussen alle gemeentelijke diensten.

Beoordeel deze pagina