Gezond Maastricht

De gemeente heeft een belangrijke rol in het bewaken en bevorderen van de gezondheid van hun inwoners. We proberen risico’s voor de gezondheid zo vroeg mogelijk op te sporen, zodat (dreigende) problemen kunnen worden opgelost voordat ze groter worden. Hoe we dat doen, met wie en wat onze plannen zijn, lees je op deze webpagina.

We werken samen met andere partijen die kunnen bijdragen aan een oplossing zodat we effectief werken aan gezondheidsverbetering. Hierbij kijken we naar de omgeving waar mensen wonen, werken en leven (school, buurt, gezin, werkplek), want soms moet daar ook iets veranderen. Samen met onze partners brengen we de gezondheid van burgers in wijken en buurten in kaart door onderzoek te doen. We kunnen daardoor veel gerichter beleid ontwikkelen en passende ondersteuning bieden. Jij als de burger staat hierbij centraal.

Andere kijk op gezondheid

Tegenwoordig draait gezondheid  veel meer om het vermogen jezelf aan te passen aan de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. We noemen dit positieve gezondheid. Het draait allemaal om het vermogen om regie te voeren op je leven en mee te doen in de maatschappij, óók als je te maken hebt met een ziekte of aandoening. 

Deze andere kijk op gezondheid is door de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten actueel. Door de decentralisaties krijgen burgers een grotere verantwoordelijkheid voor het zelf regelen van zorg of hulp. Hun sociale netwerk wordt belangrijker. Gemeenten, de GGD Zuid-Limburg en andere zorgpartners helpen burgers om gezond en vitaal te blijven. Want zo kun je makkelijker meedoen. En wie mee kan doen, al dan niet met hulp, voelt zich gezonder en blijft langer gezond.

Regionaal gezondheidsbeleid

Voor de beleidsperiode tot 2019 is door de 18 Zuid-Limburgse gemeenten gezamenlijk regionaal gezondheidsbeleid opgesteld: Gezondheid in Zuid-Limburg van signaalrood naar bronsgroen (Pdf, 592 kB). Het is de ambitie van de gemeenten, en dus ook van de gemeente Maastricht, om de gezondheidsachterstand die Zuid-Limburg heeft ten opzichte van de rest van Nederland, in te lopen. In de vorm van 3 programmalijnen - gezonde jeugd, gezonde wijk en kwetsbare personen -  wordt in de komende 3 jaar gevolg gegeven aan dit beleid.

Beoordeel deze pagina