Gezond Maastricht

Gezond Maastricht (public mental health) is een manier van kijken naar de bevordering van de geestelijke gezondheid in brede zin (‘welbevinden’) en een collectieve aanpak hiervan.

Met als visie dat gezondheid en welzijn meervoudig worden bepaald. De beleidsterreinen gezondheidsbevordering, zorg, welzijn en armoedebestrijding worden benaderd. Bij de aanpak van sociale thema’s staan de behoefte en de ambitie van burgers centraal. En wordt op zowel beleids- als ook op uitvoeringsniveau in een netwerkstructuur samengewerkt met maatschappelijke partners en burgers. De kern is versterking van de eigen kracht van de burger en z`n sociale omgeving.

Vond u deze informatie nuttig?