Sport en recreatie

Sporten en bewegen is een actueel thema. Niet alleen omdat steeds meer mensen, zowel de jeugd als andere leeftijden, met overgewicht kampen. Sporten is gezond in een veel breder perspectief. Het biedt kansen op het sociale én ook op economisch vlak. Een gezond sportklimaat draagt bij aan een gezonde stad.

Volgens de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO) doet in Nederland 65 procent van de bevolking aan sport. Het stadsbestuur heeft zich in zijn coalitieakkoord tot doel gesteld de sportdeelname in Maastricht te verhogen tot minimaal het landelijk gemiddelde. Om dat te bereiken zet de gemeente Maastricht in op:

  • het verbeteren van de bewegingscultuur van de stad;
  • het stimuleren van de sociale participatie in het algemeen en van specifieke doelgroepen in het bijzonder door sport en bewegen;
  • sport en bewegen verbinden met economie en werkgelegenheid;
  • het bevorderen van sport en bewegen in de openbare ruimte en structureel inpassen van sport en bewegen in de toekomstige planontwikkelingen van de stad.

Sportnota 2020 Mee(r) bewegen

Alles wat u wilt weten over de beleidsnota op sportgebied vindt u in de Sportnota 2020.

Beoordeel deze pagina