Ambtelijke organisatie

Maastricht is een sociale en saamhorige stad, die zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad, met een top leef- werk- en verblijfsklimaat voor bewoners en bezoekers.

Visie op de organisatie

Bij de gemeente Maastricht maken onze medewerkers het verschil. De juiste medewerker op de juiste plaats op het juiste moment is een permanente zoektocht waarbij een optimaal contact tussen manager en medewerker onontbeerlijk is. In een voortdurend veranderende omgeving is de beweeglijkheid van de organisatie en de mensen die haar vormen een basisprincipe en daarmee het belangrijkste kenmerk van onze organisatie. Daarmee wordt de gemeente Maastricht een van de beste overheidswerkgevers van Nederland.

Directieteam

Het directieteam stuurt de organisatie aan. Tussen de directeuren is een duidelijke taakverdeling.

Vond u deze informatie nuttig?