Sociale Zaken

Sociale Zaken bestaat uit de onderdelen:

  • Wmo
  • Jeugd
  • Participatie: Werk en Inkomen, Zorg en Inkomen
  • Sociale Recherche en Juridische Zaken
  • Adminstratie
  • Advies en Projecten
  • Leercyclus
  • Servicebureau Onderwijs
  • Advies en kwaliteit

Niet alles samen, wel samen alles

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van van de Jeugdwet, Wmo 2015 en de Participatiewet. In de gemeente Maastricht zijn deze taken, inclusief Onderwijs en Wmo, ondergebracht bij het organisatieonderdeel Sociale Zaken. Daarnaast voert Sociale Zaken ook taken uit op het gebied van Wmo en Jeugd voor de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Sinds 1 januari 2016 voeren de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul de Participatiewet gezamenlijk uit onder de naam Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Het bundelen van de uitvoering van deze taken bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland maakt het mogelijk om dwarsverbanden te leggen tussen Participatie, Wmo, Jeugd en Onderwijs. Dat doen we samen met alle relevante externe partners. Daarmee zorgen we voor een sociale infrastructuur waarin de burger de beschikking heeft over adequate maatschappelijke ondersteuning en zorg, afgestemd op zijn behoefte op dat moment, zijn mogelijkheden en zijn omgeving.

Sociale Zaken werkt met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Contact

Randwycksingel 22
6229 EE  Maastricht
T: 14 043
I: www.socialezaken-mh.nl

Beoordeel deze pagina