Het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders voert de wensen van de raad uit. Het college vormt daarvoor het dagelijks bestuur en stuurt de ambtenaren van Maastricht aan.

Jaarlijks legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad en burgers van Maastricht over de uitvoering van de wensen van de raad. Dit gebeurt in de jaarlijkse gemeenterekening. De raad controleert dan in hoeverre de doelen zijn bereikt, of er doelen moeten worden bijgesteld en welke nieuwe doelen moeten worden toegevoegd.

Collegeleden

Openbare collegebesluiten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert doorgaans elke dinsdag. De openbare besluiten worden wekelijks gepubliceerd.

Collegebesluiten

Vond u deze informatie nuttig?