Het college

Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht telt 5 leden.

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake

Integrale Veiligheid & Openbare orde, (Eu)regionale Samenwerking, Public Affairs, Lobby, Communicatie, Toezicht & Handhaving en Woonwagenzaken.

Wethouder Jack Gerats

Wmo, Welzijn, Burgerparticipatie, Buurten, Vergunningverlening, Sociale Zekerheid, Re-integratie, Arbeidsmarktbeleid, Armoede en Ouderenbeleid. 

Wethouder Gert-Jan Krabbendam

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Landschapsinrichting, Natuur, Monumenten, Archeologie, Duurzaamheid, Milieu, Water en Dierenwelzijn.

Wethouder Bert Jongen

wethouder Bert Jongen

Cultuur, Onderwijs, Jeugdzorg, Gezondheid, Student & Stad, Sport & Recreatie.

Wethouder John Aarts

Economie, Mobiliteit, Financiën, Vastgoed, Personeel & Organisatie, Stadsbeheer.

Piet Buijtels

Gemeentesecretatis Piet Buijtels

Gemeentesecretaris / algemeen directeur