Het college

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit de burgemeester, 6 wethouders en de gemeentesecretaris. Dit college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en voert het beleid van de gemeenteraad uit. De raad neemt de besluiten over dat beleid en controleert of het college het goed uitvoert.

Vivianne Heijnen

Wethouder Economie, (Eu)regionalisering, Wonen en Sociale innovatie

Jim Janssen

Wethouder Organisatie, Sociale Zaken, Ouderenbeleid en Cultuur

Gert-Jan Krabbendam

Wethouder Klimaat & Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit

Bert Jongen

Wethouder Onderwijs, Jeugdzorg, Studentenstad en Sport

John Aarts

Wethouder Financiën, Vastgoed, Stadsbeheer en Hospitality

Mara de Graaf-van Haasen

Wethouder Zorg, Welzijn, Gezondheid en Diversiteit

Ruud Kleijnen

Gemeentesecretaris / algemeen directeur