Burgemeester Annemarie Penn-te Strake

T (secretariaat): (043) 350 40 32
E: secretariaat.burgemeester@maastricht.nl 
Twitter: @AnnemariePenn

Portefeuille

 • Algemene en bestuurlijke zaken, waaronder bestuurskracht, integriteit, kabinetszaken en lobby
 • Europese zaken
 • (Grensoverschrijdende) samenwerking
 • Internationalisering
 • Stedenband Chengdu
 • Integrale veiligheid en openbare orde, veiligheidshuis
 • Toezicht en handhaving
 • Communicatie
 • Positionering Maastricht
 • Vergunningen voorbehouden aan de burgemeester
 • Coördinatie vluchtelingen(opvang)

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Regioburgemeester Limburg binnen Nationale Politie en lid regionale vertegenwoordigingen
 • Voorzitter Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO)
 • Lid Artikel-19-overleg (adviesorgaan Ministerie Veiligheid en Justitie)
 • Lid stuurgroep Working on Europe
 • Bestuurslid Universiteitsfonds Limburg/SWOL
 • Voorzitter Vereniging Limburgse Gemeenten
 • Voorzitter Burgemeesterskring Zuid-Limburg
 • Voorzitter Heuvelland-, Tripool- en MAHHL-overleg
 • Voorzitter provinciale regietafel vluchtelingen
 • Voorzitter Raad van Commissarissen BV Exploitatie Maatschappelijk Maastricht (EMM)
 • Overzichtslijst comités van aanbeveling burgemeester Penn-te Strake

 

Beoordeel deze pagina