Dhr. H.W.M. (Bert) Jongen

T: (secretariaat) (043) 350 40 12
E: bert.jongen@maastricht.nl
Twitter: @BertJongen 

Portefeuille

 • Onderwijs
 • Programma Studentenstad
 • Jeugdzorg
 • Sport en recreatie
 • 4e locoburgemeester

Ambtsgebonden functies

 • Lid stuurgroep decentralisatie jeugdzorg Zuid-Limburg
 • Lid stuurgroep onderwijs Zuid-Limburg
 • Lid bestuur Regionaal Historisch Centrum Limburg
 • Bestuurlijk overleg VSG Zuid Limburg
 • Landelijke bestuurlijke werkgroep uitwerking Sportakkoord.
 • VNG Kopgroep wethouders van kindcentra
 • Lid G40 themagroep jeugd, onderwijs, Wmo