Dhr. J.J.G.M. (Jack) Gerats

T (secretariaat): (043) 350 40 39

E: jack.gerats@remove-memaastricht.nl

Portefeuille

 • Wmo
 • Welzijn
 • Burgerparticipatie
 • Buurten
 • Vergunningverlening
 • Markten
 • Horecabeleid
 • Welstand
 • Inburgering 

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Bestuurlijk lid AB sociale kredietverlening en schuldhulpverlening (Kredietbank Limburg)
 • Vertegenwoordiging in algemeen bestuur/dagelijks bestuur RUD Zuid-Limburg
 • Voorzitter regiegroep Veilige Buurten
 • Lid DB Omnibuzz
 • Lid Algemeen bestuur RHCL