Dhr. J.M. (Jim) Janssen MMO BSc

T: (secretariaat) (043) 350 40 20 / (043) 350 40 15
E: jim.janssen@maastricht.nl 

Portefeuille

 • Personeel en organisatie
 • Informatiebeleid en informatiesamenleving, waaronder ICT, data-sturing en privacy
 • Publieke dienstverlening
 • Beleid inkoop en aanbesteding
 • Participatie (sociale zaken, participatie- en armoedebeleid, Podium24)
 • Ouderenbeleid
 • Cultuur
 • Cultureel erfgoed (behalve monumenten)
 • 2e locoburgemeester

Ambtsgebonden functies

 • Lid G40-pijler Sociaal
 • Lid algemeen bestuur Sociale kredietverlening en schuldhulpverlening (Kredietbank Limburg)
 • Voorzitter sociaal domein en sociale zaken Maastricht-Heuvelland
 • Voorzitter bestuur Shared Service Center Zuid-Limburg
 • Lid bestuur Regionaal Historisch Centrum Limburg
 • Voorzitter bestuur Podium24
 • Voorzitter stichting Re-integratie inbesteding Maastricht & Mergelland
 • Voorzitter bestuur stichting Geveke-Engelen
 • Lid VNG Commissie Informatiesamenleving
 • Voorzitter van de VNG regiegroep Herijking principes voor de digitale  samenleving

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid van de Kamer voor de Binnenvisserij (bezoldigd)

Nevenfuncties zijn onbezoldigd tenzij anders aangegeven.