Dhr. mr. G. (Gert-Jan) Krabbendam

E Gert-Jan.Krabbendam@maastricht.nl 
T (secretariaat): (043) 350 40 13

Portefeuille

 • Duurzaamheid, waaronder milieu, klimaat en energie
 • Ruimtelijke ontwikkeling (stadsontwikkeling, landschap, natuur, water, monumenten, archeologie)
 • Mobiliteit
 • Dierenwelzijn
 • 3e locoburgemeester

 

Ambtsgebonden functies

 • Lid G40-pijler Fysiek
 • Voorzitter opdrachtgeversoverleg projectbureau A2
 • Voorzitter stuurgroep A2
 • Voorzitter stuurgroep Buitengoed Geul en Maas
 • Lid Waterpanel Roer en Overmaas
 • Lid stuurgroep gebiedsontwikkeling Tapijnkazerne
 • Voorzitter stuurgroep gebiedsontwikkeling Maastricht Health Campus
 • Voorzitter platform Luchtkwaliteit
 • Voorzitter Platform COOL
 • Lid platform Erfgoedgemeenten
 • Voorzitter samenwerkingsverband Maas en Mergelland
 • Lid stuurgroep Tram Maastricht-Hasselt
 • Lid stuurgroep Trambaanroute
 • Lid bestuurlijk overleg Deltaprogramma
 • Lid bestuurlijk regio-overleg Limburg (BROL)
 • Lid bestuur Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO)
 • Lid bestuur Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL)
 • Voorzitter stuurgroep Maastricht Bereikbaar
 • Aandeelhouder BV Wijkontwikkelmaatschappij (WOM) Belvédère
 • Aandeelhouder BV Exploitatiemaatschappij ’t Bassin
 • Voorzitter bestuurlijk overleg Mobiliteit Zuid-Limburg
 • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit regio Maastricht-Heuvelland