Openbare collegebesluiten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert doorgaans elke dinsdag. De vergadering is besloten. Op de website van de Notudoc vindt u de openbare besluitenlijst met daarin de besluiten die het college een week eerder heeft genomen.

U vindt hier ook de weekagenda met daarin de openbare activiteiten van het college.

Beoordeel deze pagina