Vragen van de raad

Raadsleden kunnen het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen stellen. Het college moet binnen vier weken reageren op deze zogenaamde 'artikel 47'-vragen (Er wordt verwezen naar artikel 47 van het Reglement van Orde van de Raad).

Op de website vindt u een overzicht van de vragen en antwoorden die gesteld zijn in het kader van ex artikel 47 van de R.v.O. in de gemeenteraad. 

Beoordeel deze pagina