Gemeenteraad van Maastricht

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en houdt toezicht op de uitvoering ervan. Het college van burgemeester en wethouders bereidt de hoofdlijnen voor en voert het beleid uit. Het college heeft ook eigen taken.

Lees meer over hoe de gemeenteraad werkt.

Agenda & livestream

Bekijk de agenda van de gemeenteraad. Fractievergaderingen, raadsavonden, stadsrondes en meer. Ook kunt u tijdens raadsavonden live meekijken.

Raadsagenda Livestream

Praat met de raad

De gemeenteraad neemt besluiten zo veel mogelijk in overleg met inwoners, maatschappelijke instellingen en organisaties en bedrijven.

Praat met de raad

De gemeenteraad van Maastricht
Vond u deze informatie nuttig?