Gemeenteraad van Maastricht

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en houdt toezicht op de uitvoering ervan. Het college van burgemeester en wethouders bereidt de hoofdlijnen voor en voert het beleid uit. Het college heeft ook eigen taken.

Lees meer over hoe de gemeenteraad werkt. Of bekijk de samenstelling van de gemeenteraad in Maastricht.

Agenda & livestream

Bekijk de agenda en alle vergaderdocumenten van de gemeenteraad in het raadsinformatiesysteem. Ook kunt u tijdens raadsavonden live meekijken.

RaadsagendaLivestream

Ook meedoen?

De gemeenteraad neemt besluiten zo veel mogelijk in overleg met inwoners, maatschappelijke instellingen en organisaties en bedrijven.

Praat met de raad

Beoordeel deze pagina