Het Raadsinformatiesysteem

De gemeenteraad van Maastricht vergadert papierloos. Dat betekent dat de agenda en alle bijbehorende documenten digitaal te raadplegen zijn. Bijna alle vergaderingen en vergaderstukken zijn openbaar toegankelijk.

In het raadsinformatiesysteem treft u een overzicht van alle agenda's en de bijbehorende voorstellen, maar ook moties, amendementen, schriftelijke vragen en raadsinformatiebrieven. U kunt hier tevens het archief van de raad tot 2006 digitaal raadplegen. Vergaderstukken worden in principe 12 dagen voor aanvang van de vergadering gepubliceerd.

Ga naar het raadsinformatiesysteem

 

Livestream gemeenteraad Maastricht

U kunt live meekijken met de raadsvergaderingen en sommige raadsrondes in de Raadzaal. Ook kunt u achteraf opnames terugkijken. Dit is allemaal te vinden in het raadsinformatiesysteem

Wanneer kunt u live meekijken?

Zodra een raadsvergadering of raadsronde begint, kunt u op deze pagina een livestream zien. Niet alle raadsrondes worden live uitgezonden. In het raadsinformatiesysteem ziet u welke bijeenkomsten worden uitgezonden.

Livestream

 

Raadsinformatie

Vragen gemeenteraad aan college

Een raadslid kan schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders, zonder dat het onderwerp op de agenda van de raad hoeft te staan.
Bekijk de schriftelijke vragen.

Moties

In een motie doet de raad een uitspraak of een oproep aan het college.
Bekijk de moties.

Toezeggingen

Regelmatig doet het college toezeggingen aan de gemeenteraad. Bijvoorbeeld over het aanleveren van informatie. Bekijk de toezeggingen.

Raadsinformatiebrieven

Het college stuurt regelmatig raadsinformatiebrieven naar de gemeenteraad. Daarin wordt de gemeenteraad geïnformeerd over onderwerpen die niet per definitie op de agenda van de gemeenteraad staan. Bekijk de raadsinformatiebrieven.

Dossiers

Over een aantal onderwerpen houdt de raadsgriffie een dossier bij. Dan gaat het om wat grotere onderwerpen die langere tijd spelen. Dan wordt alle belangrijke informatie daarover op 1 plek verzameld. Bekijk de dossiers.

Zoeken

In het raadsinformatiesysteem kunt u niet alleen de agenda van de komende raadsvergaderingen vinden. U kunt bijvoorbeeld ook verslagen, raadsinformatiebrieven en raadsvoorstellen terugvinden. Gebruik hiervoor de uitgebreide zoekfunctie.