Dhr N. (Nicky) Beckers

Symphoniesingel 64B
6218 AA Maastricht
T: 06 49 73 14 56 / (043) 763 26 05 
E: Nicky.Beckers@gemeenteraadmaastricht.nl   

 

Overige functies

  • Developer PROambt Advies B.V. (bezoldigd)
  • Lid van verdienste JOVD Limburg (onbezoldigd)
  • Trainer JOVD (onbezoldigd)
  • Lid Continuïteitscommissie JOVD Limburg (onbezoldigd)
  • Plv. lid kascontrolecommissie lokaal netwerk Maas en Geul VVD (onbezoldigd)