Dhr. P.M.H. (Mat) Brüll

Functies als raadslid

  • Woordvoerder: Sport & Recreatie, Wonen, Buurten en burgerparticipatie, Stadsontwikkeling

Overige functies

  • NS onderhoud en service (bezoldigd)
  • Vz Buurtcentrum Nazareth (onbezoldigd)
  • Vz Stichting Stap voor Stap (onbezoldigd)
  • Lid Veldeke Mestreech
  • Lid dragergilde Monulphus en Gondulphus