Dhr. H.J.A. (Harald) Barendse

Functies als raadslid

  • Actief binnen de portefeuilles Verkeer en Vervoer, Economie, Volksgezondheid en Milieu, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing 

Overige functies

  • Fractiemedewerker D66 Limburg (bezoldigd)