Dhr. F.H. (Frans) Bastiaens

Foto Frans Bastiaens

(Fractievoorzitter PvdA)


Burgemeester Ceulenstraat 80A
6212 CT Maastricht
M: 06 29 09 70 09
E: frans.bastiaens@remove-megemeenteraadmaastricht.nl

Functies als raadslid

  • Woordvoerder: Samenleven, Onderwijs
  • Voorzitter Presidium
  • Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad

Overige functies

  • Directeur HIT Foundation
  • Eigenaar Winhof Advisory. Werkzaamheden bij derden (bijvoorbeeld NIdos) betreffen onder andere advisering t.a.v. organisatie en beleid maar bijvoorbeeld ook de Internationale samenwerking bij de reintegratie van (alleenstaande) minderjarige asielzoekers in landen van herkomst. Daarnaast kan het bestaan uit het dagvoorzitterschap van (internationale) conferenties (in het brede themaveld migratie).
  • Voorzitter Lemon Foundation: Stimuleren mensenrechten, in de breedste zin des woords.