Dhr. J.M.A.F. (John) Steijns

Varensdaal 36
6228 GD Maastricht
T: (043) 361 74 96
E: john.steijns@gemeenteraadmaastricht.nl

Overige functies

  • Zelfstandig ondernemer
  • Voorzitter van de stichting Personeelsaandelen Muraq (onbezoldigd)