Dhr. H.I. (Halil) Mermi

Christiaan Sterckstraat 22
6217 HH  Maastricht
M: 06 41 75 91 55
E: halil.mermi@gemeenteraadmaastricht.nl 

Overige functies

  • Directeur/eigenaar, maatschappelijk werker, sociaal ondernemer en projectmanager bij Ambulante Hulpverlening Maastricht (AMHW). AMHW is gecontracteerde zorgaanbieder bij de gemeente Maastricht in het sociaal domein (Wmo en Jeugd). (bezoldigd)
  • Bewindvoerder.