Mw. M.H.E. (Imgriet) Habets

Schaliedekkersdreef 72
6216 RX Maastricht
T: 06 25 43 52 53
E: Imgriet.Habets@gemeenteraadmaastricht.nl 

Overige functies

  • Werkzaam regulier bij ABN AMRO Bank NV (bezoldigd)
  • Burgermedewerker bij de financiële commissie van Stichting De Tempeleers (onbezoldigd)