Dhr. J.J.G.M. (Jack) Gerats

Maishegge 11
6225 JT Maastricht

T: 06 278 503 96
E: Jack.gerats@gemeenteraadmaastricht.nl  

Overige functies

  • Voorzitter Afdeling Maastricht SP (onbezoldigd)
  • Voorzitter Stichting Ondersteuning van SP-fractie Maastricht (onbezoldigd)