Praat met de gemeenteraad

Deelnemen en inspreken

De gemeenteraad neemt besluiten zo veel mogelijk in overleg met inwoners, maatschappelijke instellingen en organisaties en bedrijven. Dat kan in de stadsronde. Per onderwerp wordt bekeken hoe dat overleg het best kan plaatsvinden. Dit is mede afhankelijk van het moment in het proces. De ene keer kan  in een open debat of een brainstorm input worden gegeven bij de beleidsvoorbereiding, terwijl er in een ander stadium al een afgerond voorstel ligt en inspraak meer het karakter van ‘horen’ heeft (inwoners geven een inspraakreactie op een onderwerp dat in de raadsronde is geagendeerd). In de agenda ziet u welke onderwerpen aan de orde komen en wat het karakter van de bespreking is.

Insprekers dienen zich vooraf aan te melden via griffie@gemeenteraadmaastricht.nl of 043 – 350 4046. Doe dit uiterlijk op de maandag (voor 16.00 uur) die vooraf gaat aan de Raadsavond van dinsdag. Dan kunnen we ervoor zorgen dat u goed aan bod komt. Voor insprekers is een speciale handleiding (PDF, 248 kb) opgesteld. Ook voor informatie over andere onderwerpen kunt u bij de raadsgriffie terecht.

Brief

U kunt de gemeente altijd een brief schrijven. Gaat het over lopende zaken of over de uitvoering van plannen? Dan kunt u het beste schrijven aan het college van burgemeester en wethouders. Dat kan via post@maastricht.nl. Maar een brief aan de gemeenteraad kan natuurlijk ook, bijvoorbeeld:

  • als het college een voorstel aan de raad doet en u wilt dat de raad bij de besluitvorming rekening houdt met uw standpunt
  • als u zich zorgen maakt over de uitvoering van beleid dat door de raad is vastgesteld.

Twijfelt u aan wie u het beste kunt schrijven? Neem dan even contact op met de griffie@gemeenteraadmaastricht.nl. Er bestaat een 'doorzendplicht'. Als u naar het verkeerde bestuursorgaan heeft geschreven, dan is dat bestuursorgaan verantwoordelijk voor het doorsturen naar het juiste bestuursorgaan. Uw brief gaat dus nooit verloren. Alle brieven aan de gemeenteraad krijgen een ontvangstbevestiging waarin staat dat de brief is ontvangen en wat er mee gaat gebeuren. Brieven gericht aan de gemeente worden met de gemeenteraad en ambtenaren gedeeld zijn in principe openbaar.

Het adres:

Gemeente Maastricht
t.a.v. Gemeenteraad (of college van burgemeester en wethouders)
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

U kunt ook een e-mail sturen naar griffie@gemeenteraadmaastricht.nl.

Burgerinitiatief

Een burgerinitiatief is een verzoek van een groep inwoners om een idee te bespreken in de gemeenteraad.

Klacht

Als uw klacht een gemeenteraadslid of een ambtenaar van de raadsgriffie betreft, dan kunt u een brief sturen aan de burgemeester. In het onderwerp geeft u aan dat het om een klacht gaat. In de brief vertelt u waarover u klaagt: wat is er volgens u niet goed gegaan en wie waren daarbij betrokken? U stuurt de brief aan:

Gemeente Maastricht
t.a.v. de burgemeester
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Zie ook klacht over de gemeente

Bezwaar maken

Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken.