Burgerinitiatief

Een burgerinitiatief is een verzoek van een groep inwoners aan de gemeenteraad om een idee dat deze groep heeft te bespreken in de gemeenteraad. Gemeente Maastricht kent drie verschillende vormen van het burgerinitiatief:

  • Burgerplatform
  • Stadsronde op initiatief van inwoners, organisaties of andere belanghebbenden
  • Burgervoorstel

De raadsgriffie adviseert u graag over deze instrumenten. Zo kunt u samen met hen bepalen welk instrument het beste past bij uw behoeften. U kunt contact opnemen met de raadsgriffie via griffie@gemeenteraadmaastricht.nl.

De procedures en regels rondom het burgerinitiatief worden beschreven in het Reglement van Orde van de Gemeenteraad Maastricht, hoofdstuk IX. Lees voor meer informatie tevens de toelichting op het reglement, te vinden in de tweede helft van het bestand.

Burgerplatform

Het burgerplatform biedt inwoners, verenigingen, stichtingen en organisaties de mogelijkheid hun boodschap tijdens de raadsavond te presenteren aan de gemeenteraad en andere aanwezigen. Dit gebeurt tussen 17:00 en 19:00 op een raadsavond (meestal een dinsdag). Deelnemers krijgen één tafel ter beschikking en kunnen zelf (in overleg met de griffie) promotiemateriaal meenemen.

Raadpleeg de actuele agenda van de gemeenteraad om te zien wanneer de eerstvolgende raadsavond plaatsvindt. Wij vragen deelnemers aan het burgerplatform om zich uiterlijk één week voor de raadsavond te melden via griffie@gemeenteraadmaastricht.nl. De griffie helpt u graag verder.

Stadsronde op initiatief van inwoners, organisaties of andere belanghebbenden

Wanneer de raad een besluit gaat nemen, organiseren zij meestal een stadsronde voorafgaand aan het besluit om ook inwoners van de stad aan het woord te laten over dit onderwerp. Echter kunt u als inwoner ook zelf een verzoek indienen om een stadsronde te organiseren. Bijvoorbeeld wanneer u vindt dat de gemeenteraad een onderwerp echt moet bespreken, maar het nog niet op de agenda staat.

Er gelden enkele voorwaarden voor het organiseren van een stadsronde. Zo mag het onderwerp niet onlangs of binnenkort al geagendeerd staan om te bespreken in een stadsronde. Ook moet u goed nadenken over wat u graag wil bespreken, in welke vorm u dit wilt doen (bijvoorbeeld een presentatie of een debat) en wie u wilt uitnodigen. Ook is het beoogde doel van de stadsronde belangrijk om te vermelden. U schrijft dit (in samenwerking met de raadsgriffie) op in een rondebriefje, dat als verzoek wordt ingediend bij het presidium. Deze afvaardiging van de raad beoordeelt het verzoek op inhoud en bepaalt of de raad het onderwerp wel of niet bespreekt.

Interesse in het aanvragen van een stadsronde? Neem dan contact op met griffie@gemeenteraadmaastricht.nl.

Burgervoorstel

Heeft u al een concreet uitgewerkt plan waar de raad een beslissing over moet nemen? Dan kunt u dit plan als burgervoorstel indienen. Heeft u slechts een algemeen idee of wilt u een belangrijk onderwerp ter bespreking aandragen? Dan is wellicht het burgerplatform of een stadsronde beter geschikt voor uw initiatief.

Om uw concrete voorstel te laten behandelen in de gemeenteraad kunt u het beste contact opnemen met de griffie via raadsgriffie@maastricht.nl. U dient er rekening mee te houden dat een burgervoorstel aan voorwaarden dient te voldoen. Deze voorwaarden staan vermeld in het Reglement van Orde, artikel 55. Zo moet een burgervoorstel o.a. in de juiste format worden ingediend, moet het een raadsbevoegdheid betreffen en moet het concrete, uitvoerbare beslispunten bevatten.

Het burgervoorstel kunt u, nadat u heeft gesproken met de raadsgriffie, indienen door het formulier verzoek burgerinitiatief te downloaden. Hierop beschrijft u wat het doel is, wat er moet gebeuren en wat het ongeveer gaat kosten. Dit moet u samen met de ingevulde ondersteunde verklaring opsturen ter attentie van de burgemeester.

Ambtelijke ondersteuning

De raadsgriffie heeft als rol het begeleiden van het proces rondom burgerinitiatieven. Zij denken graag mee over het juiste instrument en kunnen u vertellen hoe het allemaal werkt. Heeft u echter hulp nodig bij de inhoud van uw voorstel, zoals bijvoorbeeld uitleg over specifiek beleid of hulp bij het schrijven van een financiële paragraaf? Dan kunt u een verzoek indienen tot ambtelijke ondersteuning. Dit verzoek kunt u sturen aan griffie@gemeenteraadmaastricht.nl. De griffie stuurt het verzoek door aan de gemeentesecretaris. Deze is verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en beoordeelt of aan uw verzoek kan worden voldaan. 

Beoordeel deze pagina