Lokale regelgeving

Sinds 1 januari 2014 gebruiken wij het huis-aan-huisblad niet meer voor de aankondiging van de bekendmaking van (wijzigingen van) verordeningen. Denkt u aan de aanpassing van de verordening hondenbelasting Maastricht. Of aan de aanpassing van de legesverordening waarin de kosten zijn opgenomen die u bijvoorbeeld betaalt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning in Maastricht.

Het papieren Gemeenteblad, waarin de verordeningen werden bekendgemaakt, is sinds 1 januari 2014 vervangen door een digitaal Gemeenteblad. Vanaf 1 januari 2014 vindt u de veranderingen in onze verordeningen of de bekendmaking van nieuwe verordeningen op www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl. Deze zijn op die plaats alleen op de datum van uitgifte te vinden. Eerder uitgegeven Gemeentebladen kunt u ook digitaal raadplegen. U kunt ze ook digitaal doorbladeren.

Officiëlebekendmakingen.nl

Sinds 1 januari 2014 zijn alle gemeentes wettelijk verplicht om nieuwe verordeningen of aanpassingen in hun verordeningen digitaal bekend te maken. U vindt deze bekendmakingen van de gemeente Maastricht daarom voortaan op www.officielebekendmakingen.nl onder het kopje Gemeenteblad.

Overheid.nl?

Onder www.overheid.nl vindt u onder het kopje lokale wet- en regelgeving de actuele volledige tekst van onze lokale regelgeving. In tegenstelling tot de teksten die u vindt in het Gemeenteblad, hebben de teksten die u hier vindt alleen een informatieve waarde en zijn ze niet juridisch bindend. Alleen de oorspronkelijke bekendmakingen via www.officielebekendmakingen.nl zijn juridisch bindend.

Geen internet?

Bij het GemeenteLoket en in Centre Céramique kunt u onze regelgeving gratis digitaal raadplegen. Tegen betaling kunt u een print van een verordeningstekst krijgen.

Op papier

Uiteindelijk willen we bijvoorbeeld ook beleidsregels en (ontwerp)besluiten alleen nog maar elektronisch bekendmaken. Maar dat is toekomstmuziek. De gemeente Maastricht zal ook na 1 januari 2014 de overige besluitvorming – tenzij het bijvoorbeeld betreft besluiten waarvoor een speciale bekendmakingsregeling is getroffen zoals bestemmingsplannen of verkeersbesluiten en besluiten gericht tot een of meer belanghebbenden - in het lokale huis-aan-huisblad blijven bekendmaken en voorzover noodzakelijk – ter inzage leggen bij het GemeenteLoket. We laten op tijd weten als dit verandert.

E-mailservice

Op www.overheid.nl kunt u zich ook abonneren op een e-mailservice waarbij u wordt geïnformeerd over nieuwe of aangepaste verordeningen in de gemeente Maastricht. Omdat wij onze hele besluitvorming nog niet volledig digitaal aanbieden, is deze service nog beperkt. Zodra deze service wordt uitgebreid, leest u dit in het lokale huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website. Het blijft dus noodzakelijk dat u ook na 1 januari 2014 de bekendmakingen op deze website of in het huis-aan-huisblad bekijkt om op de hoogte te blijven van alle overige besluitvorming en berichtgeving.

Meer informatie

Bent u op zoek naar meer informatie? Op www.overheid.nl vindt u meer informatie.