Verkiezingen & Formatie 2018

Nieuws over de formatie

Dit overdrachtsdocument van het huidige college van B&W is door de burgemeester aangeboden aan de leden van de nieuwe gemeenteraad van Maastricht.

Videoverslagen

Links naar videoverslagen van bijeenkomsten waarin een toelichting werd gegeven over het formatieproces:

Definitieve uitslagen gemeenteraadsverkiezingen

De definitieve uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen, na de hertelling op 26 en 27 maart, zijn bekend.

Definitieve uitslagen referendum

  • 18874 stemmen voor (43,5%)
  • 22450 stemmen tegen (51,7%)
  • 2072 blanco stemmen (4,8%)
  • 190 ongeldige stembiljetten (0,4%)
  • proces-verbaal

De opkomst was voor het referendum 49,23% .