Verkiezingen & Formatie 2018

Nieuws over de formatie

Dit overdrachtsdocument van het huidige college van B&W is door de burgemeester aangeboden aan de leden van de nieuwe gemeenteraad van Maastricht.

Definitieve uitslagen gemeenteraadsverkiezingen

De definitieve uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen, na de hertelling op 26 en 27 maart, zijn bekend.

 

Definitieve uitslagen referendum

  • 18874 stemmen voor (43,5%)
  • 22450 stemmen tegen (51,7%)
  • 2072 blanco stemmen (4,8%)
  • 190 ongeldige stembiljetten (0,4%)
  • proces-verbaal

De opkomst was voor het referendum 49,23% .